EU:n uusi tietosuoja-asetus

EU:n uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti alla tietoa asiakasrekisteristäni.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Sirpa Arbelius, p. 050 304 5104, info@sisustusarbelius.fi

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus: Asiakassuhteen hoitaminen

Rekisterin tietosisältö: Nimi, osoite, puh.nro, email-osoite, yritys, y-tunnus, sisustussuunnittelukohteen kuvaus

Tietojen lähde: Tiedot saadaan asiakkaalta hänen suostumuksellaan

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä mihinkään.

Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa. Rekisteri löytyy yhteyshenkilön omalta tietokoneelta ja varmistuslevykkeeltä. Molemmat ovat suljetussa tilassa.

Sirpa Arbelius SI

Puh. 050 304 5104